Postdoktor i Kemi i inriktning mot modellering av nanopartiklarnas interaktioner med organiska molekyler i saltlösning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 År
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg
Tillträde: Enligt överrenskommelse
Diarienummer: PER 2016/695

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, och apotekarprogrammet.

Ämne
inriktning mot modellering av nanopartiklarnas interaktioner med organiska molekyler i saltlösning

Ämnesbeskrivning
Kemi med fokus på användning av simuleringar tekniker för att undersöka nanopartiklarnas interaktioner med organiska molekyler

Arbetsuppgifter
Med stöd från Mistra, annonserar Institutionen för kemi och molekylärbiologi en postdoc-tjänst under två år med fokus på att undersöka metalloxid nanopartiklars interaktion med organiska molekyler i joniska vattenlösningar genom att använda simulerings metoder såsom molekylär dynamik (MD) och Monte Carlo (MC).

Nanopartiklar i naturliga vattensystem såsom sjöar, floder och havsvatten kan vara giftiga för levande organismer. Emellertid är toxiciteten av nanopartiklar i hög grad relaterad till deras tillstånd i vilket de existerar d.v.s. som fria partiklar, eller i form av aggregat. Nanopartiklar som ingå i vattensystem eller i biologiska system kan omvandlas till komplexa aggregat på grund av förändringar i sina ytegenskaper (ytladdning, potentiella) eller genom adsorption av organiskt material. Tillståndsförändringar kan leda till förändringar i reaktivitet av nanopartiklarna, därför är det av yttersta vikt att förstå de grundläggande mekanismerna bakom sådana förändringar. Omvandlingar av nanopartiklar i komplexa miljöer såsom naturliga vattensystem och i biologiska system styrs av invecklade relationer interaktionskrafter som verkar på nano- samt meso-skalor.

Modelleringen av transformation i sådana komplexa system, kräver simulerings metodologi av varierande komplexitet. Projektet kommer att inleds med modellering av ytladdningen och gräns potential (zetapotential) av nakna liksom belagda nanopartiklar i jonisk vattenlösning och biologiska system. Korrigerad Debye-Hückel (CDH) teori, klassisk ytkomplexering och molekylära dynamiken (MD) simuleringar kommer att användas. Information som erhålls från dessa undersökningar kommer vidare att användas för att modellera bildandet av organiska corona på partikelytan och vidare till aggregering. Användning av Monte Carlo (MC) simuleringar tillsammans med klassisk DLVO teori kommer att undersökas. Resultaten av simuleringarna kommer att jämföras med de relevanta försöksdata som erhållits av andra grupper i en nära samverkan.

Forskningsprojekt kommer att utföras inom Elektrokemigruppen. Forskning inom gruppen spänner över många olika områden. Exempelvis syntes av metalloxid nanopartiklar med elektrokemiska och lösningsbaserade metoder, studier av electrokatalytiska reaktioner, experimentell bestämning och modellering av de termodynamiska egenskaperna hos elektrolyter, undersökningar av yt och gränsskikts egenskaper hos nanopartiklar med experimentella och teoretiska metoder. Nanopartiklarnas ytladdning och gränsskiktspotential spelar avgörande roll för deras reaktivitet, stabilitet aggregering och interaktioner med organiska molekyler i komplexa elektrolyter. Därför har fokus legat på dessa ämnen under de senaste åren. Elektrokemigrupp har väl etablerade samarbeten med andra universitet och industrin i Sverige och internationell.

Mer information om vår forskning finns på http://www.cmb.gu.se och snart på http://care.gu.se (öppnar i april 2016).

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång samt inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområden vid Göteborgs universitet. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om särskilda skäl föreligger (t ex ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter).

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Eftersom projektet är främst baserad på att använda teoretiska verktyg som molekyldynamik (MD), Monte Carlo (MC) simuleringar och analytisk teori är nödvändig kunskap och erfarenhet av att använda dessa simuleringsmetoder . Kunskap om ytan och gräns kemi av nanopartiklar i joniska lösningar är också fördelaktigt .

Forskningsprojektet kommer att utföras i nära samarbete mellan olika grupper i Nanosaftey konsortium som finansieras av Mistra. Grupper från olika discipliner som fysik, kemi, biologi, medicin och samhällsvetenskap samarbetar i detta konsortium på problemet med Nanosaftey. Den person vi söker har lätt för att samarbeta med andra forskare.

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. I bedömningen kommer stor vikt att ges åt dokumenterad vetenskaplig skicklighet och förtrogenhet inom forskningsområdet för projektet. Publicering i internationella tidskrifter är meriterande, liksom tidigare erfarenheter av forskning och forskningssamarbeten inom området. Dokumenterad förmåga att presentera och kommunicera forskning på engelska är meriterande. Därutöver kommer även personliga egenskaper som noggrannhet och flexibilitet samt visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som till samarbete att beaktas. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på forskningsområdet och sin eventuellt kommande roll som postdoc vid institutionen. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Relaterad information

Kontaktuppgifter för anställningen

Göran Hilmersson, Prefekt
031-7869022
hilmers@chem.gu.se

Zareen Abbas, Docent
786 9015
zareen@chem.gu.se

www.cmb.gu.se

Fackliga organisationer

SEKO:
+46 (0)31 7861137
seko@gu.se

OFR/S: Peter Brandt
+46 (0)31 7861169
peter.brandt@gu.se

SACO: Klas Eriksson
+46 (0)31 786 5793
klas.eriksson@gu.se

Sista ansökningsdag

2017-02-01

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online".

Ansökan ska innehålla:
- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
- Kopia på examensbevis
- Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Företag

Göteborgs universitet

Platser

Göteborg
Västra Götalands län
Sverige

Kategorier

Doktorand
Postdoktor
Kemi

Sista ansökningsdag

2017-02-01


Sök tjänstenFöretag

Göteborgs universitet

Platser

Göteborg
Västra Götalands län
Sverige

Kategorier

Doktorand
Postdoktor
Kemi

Sista ansökningsdag

2017-02-01


Sök tjänsten