Professor i barn- och ungdomspsykiatri förenad med anställning som specialistläkare/överläkare

Lund University, Faculty of Medicine,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund och Malmö, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
Anställning som professor i barn- och ungdomspsykiatri förenad med anställning som specialistläkare/överläkare med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet barn- och ungdomspsykiatri. I arbetsuppgifterna ingår även handledning och undervisning vid fakultetens olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Innehavaren förutsätts att finansiera och utöva egen kvalificerad forskning samt att informera om forskning och utvecklingsarbete, även interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. Innehavaren förväntas att utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som professor, såsom administrativa uppgifter. I anställningen ingår kliniska arbetsuppgifter inom barn- och ungdomspsykiatri då anställningen förenas med en anställning som specialistläkare/överläkare.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (enligt högskoleförordningen 4 kap 3 §). För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Den sökande ska vara specialistkompetent i barn- och ungdomspsykiatri.
Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Arbetsuppgifterna förutsätter goda kunskaper i ämnet. Särskild vikt kommer även att tillmätas dokumenterad skicklighet att initiera, bygga upp och leda forskningsmiljöer samt att i konkurrens ha ansökt och erhållit forskningsanslag. Den sökande ska ha visat god vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell kvalitet som forskare.
Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Den sökande ska ha visat förmåga att leda och utveckla verksamhet (ledarskapsförmåga), samarbetsförmåga samt visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Meriterande är också erfarenhet av ledningsuppdrag med personal- och budgetansvar.

Vid anställning av lärare gäller utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor http://www.med.lu.se/lfn

Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.
Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel 046-222 80 84 eller gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se eller prefekt Bo Baldetorp tel 070-688 30 02 eller bo.baldetorp@med.lu.se .
Upplysningar om anställningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel 046-222 71 11 eller helene.berggren@med.lu.se .

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-04-03. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV).
Sökandes namn kommer att framgå på medicinska fakultetens hemsida i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av
statliga upphandlingsregler.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/3569

Facklig företrädare
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se

Publicerat 2017-02-09
Sista ansökningsdag 2017-04-03


Företag

Lunds Universitet

Platser

Lund
Skåne län
Sverige

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-04-03


Sök tjänstenFöretag

Lunds Universitet

Platser

Lund
Skåne län
Sverige

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-04-03


Sök tjänsten