Två universitetslektorat i onkologi med möjlighet att förenad med klinisk befattning

Lund University, Faculty of Medicine,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund och Malmö, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Anställningarna är placerade vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Befattningarna kan komma att förenas med anställning som specialistläkare/överläkare
om den blivande innehavaren är specialistkompetent inom ämnet onkologi.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak forskning, men även undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet cancer. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor, såsom interna och externa förtroendeuppdrag, att representera ämnet nationellt och internationellt samt administrativa uppgifter. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motvarande fem veckor eller ha inhämtat motvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl.

Om anställningen ska förenas med klinisk befattning, krävs det att den sökande är specialistkompetent inom onkologi. Enligt socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten inom området onkologi/cancer. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som självständig forskare samt visa förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag.

Vikt kommer också fästas vid pedagogisk skicklighet inom undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt genom visad förmåga att handleda doktorander. Den sökande ska visa administrativ skicklighet och ledarskapsförmåga samt visa förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Den sökande ska vidare uppvisa samarbetsförmåga. Internationella samarbeten och uppdrag som granskare i nationella och internationella prioriteringskommittéer för anslag inom cancerforskning är meriterande. Dessutom kommer den vetenskapliga utvecklingspotentialen särskilt att betonas.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor:www.med.lu.se/lfn
I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson,
tel: 046-222 80 84, e-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se eller
prefekt Bo Baldetorp, tel: 046-17 75 70, e-post: Bo.Baldetorp@med.lu.se
Upplysningar om ansöknings­förfarande lämnas av personalchef Kajsa Johnsson,
tel 046-222 08 22, e-post: mailto:Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärar­förslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast den 30 mars 2017.

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV) Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet om inte det av ansökan tydligt framgår att sökanden motsätter sig detta.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av
statliga upphandlingsregler.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/4001
Publicerat 2017-02-20
Sista ansökningsdag 2017-03-30


Företag

Lunds Universitet

Platser

Lund
Skåne län
Sverige

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-03-30


Sök tjänstenFöretag

Lunds Universitet

Platser

Lund
Skåne län
Sverige

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-03-30


Sök tjänsten