Professor i religionsdidaktik

Ref.nr SU FV-0251-17

vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Sista ansökningsdag: 2017-05-15

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) inledde sin verksamhet 1 januari 2016. Institutionen har ett 80-tal anställda, varav drygt 20 doktorander och ett 10-tal som arbetar med administrativa uppgifter. Vi bedriver undervisning och forskning inom såväl ämnesdidaktik främst inriktad mot historia, religionskunskap, samhällskunskap och geograf, som de estetiska ämnens didaktik och estetiska lärprocesser, framförallt med inriktning mot bild, drama och musik. Vi utbildar lärare och erbjuder fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå som fortbildning för lärare och pedagoger. Från hösten 2016 erbjuder vi även ett kandidatprogram i drama/teater och under 2017 sker antagning till ett magister- och ett masterprogram. HSD ansvarar för forskarutbildning i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Religionsdidaktik

Arbetsuppgifter
HSD ökar satsningen på religionsdidaktisk forskning och söker en professor som kan leda och utveckla forskningen, handleda doktorander, undervisa och på andra sätt bidra till ämnesutveckling inom området. Dessutom ingår att delta i institutionens utveckling, vilket bl. a innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer. Vid HSD pågår ett intensivt arbete för att utveckla undervisning och forskning inom religionsdidaktik. Religion och livsåskådningar utgör en betydelsefull del av barns och ungas vardag i ett samhälle präglat av mångfald. Undervisning och lärande om religioner och livsåskådningar är centralt i grundskolan och gymnasiet. Institutionen har ett tydligt undervisningsuppdrag i religion inom olika lärarprogram.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i undervisning inom religionsdidaktik. Den vetenskapliga skickligheten skall visas med publikationer, framträdanden vid internationella konferenser samt nationellt och internationellt forskningssamarbete. Den pedagogiska skickligheten ska redovisas som dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt genom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl, samt goda kunskaper i svenska, danska eller norska.

Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig skicklighet och stor vikt vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Stor vikt fästs även vid:
Dokumenterad erfarenhet och kompetens inom religionsdidaktik i det mångfaldiga samhället, gärna med fokus på specifika religionstraditioner.

Framgångsrik handledning inom forskarutbildningen, visad genom aktiv handledning av forskarstuderande fram till godkänd disputation.

Pedagogisk skicklighet dokumenterad genom undervisning på olika nivåer.

Intresse för och erfarenhet av praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning.

Erfarenhet av att framgångsrikt ansöka om externa forskningsmedel och av internationellt forskningssamarbete.

Vikt fäst också vid:
Redovisat brett nätverk såväl nordiskt som internationellt.

Förutsättningar för att utveckla samarbete med religionshistorisk forskning vid Stockholms universitet och stärka uppbyggnaden av den religionsdidaktiska forskningen nationellt.

Högskolepedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första anställningsåren.

Övriga upplysningar
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Geir Skeie, tfn 08-1207 6686, geir.skeie@hsd.su.se eller prefekten, professor Inger Eriksson, tfn 0702- 99 50 53, inger.eriksson@hsd.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Fowler, tfn 08-16 29 03, charlotte.fowler@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Stockholm
Stockholms län
Sverige

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-05-15


Sök tjänsten


Arbetsgivarens övriga annonser

Professor i organisk analytisk kemi med miljövetenskapliga tillämpningar

Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-04-10

Biträdande lektor i ekotoxikogenomik

Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-04-07

Professor i Numismatik och penninghistoria

Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-04-10

Universitetslektor i miljökemi med inriktning mot opolära föroreningar.

Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-04-11


Företag

Stockholms universitet

Platser

Stockholm
Stockholms län
Sverige

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-05-15


Sök tjänsten