Lektor i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi

Ref: 574/1.6.1/2017

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskap har drygt 130 lärare och forskare samt doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i företagsekonomi, internationella relationer, journalistik, nationalekonomi, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap. Vår omfattande forskning sker i såväl ämnesspecifika som mångvetenskapliga forskningsprojekt. Flera av institutionens lärare är också verksamma vid andra institutioner och i lärar- och polisutbildningen på Södertörns högskola.

Nu söker vi lektor i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi, ekologisk ekonomi, och hållbar utveckling för undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna kommer att delas mellan ämnena nationalekonomi och miljövetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskap och Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar i första hand undervisning i och ansvar för kurser med inriktning mot miljöekonomi, ekologisk ekonomi och hållbar utveckling på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av självständiga arbeten. Undervisningen sker på engelska och på svenska. Den som anställs ska kunna utveckla och bedriva forskning inom nationalekonomi, med inriktning mot miljöekonomi, ekologisk ekonomi och hållbar utveckling. Under de första två åren ingår minst 20 % forskningstid i anställningen. Utöver detta kan forskning ingå under förutsättning att erforderliga medel erhålls.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs dokumenterad erfarenhet av undervisning på svenska och engelska. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande, se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrund
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Lika vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.2 och 2.2.3. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

  • Pedagogisk skicklighet vad avser undervisning i miljöekonomi, ekologisk ekonomi och hållbar utveckling
  • Vetenskaplig skicklighet med huvudsaklig forskningsinriktning mot miljöekonomi, ekologisk ekonomi och hållbar utveckling
  • Skicklighet i handledning av självständiga arbeten på såväl grund som avancerad nivå
  • Erfarenhet av kursutveckling och administrativa uppgifter inom utbildning
  • Annan relevant undervisningserfarenhet
  • God samarbetsförmåga
  • God erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare och omfattar heltid med tillträde snarast. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2017-05-12 (OBS! Förlängd ansökningstid).

Observera att:
- Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
- Ansökan som inte är komplett kan komma att avvisas
- Ansökan och bilagor som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

I mall för ansökan finns instruktioner som den sökande behöver följa.

Ytterligare upplysningar
Ämnessamordnare för nationalekonomi: Staffan Stockeld, tel 08‑608 44 34, staffan.stockeld@sh.se
T.f Avdelningsföreståndare för journalistik och nationalekonomi: Jan-Olof Gullö, tel 08‑608 4341, jan-olof.gullo@sh.se
Avdelningsföreståndare för journalistik och nationalekonomi: Ester Appelgren, tel 08‑608 41 83, ester.appelgren@sh.se
Professor i nationalekonomi och prefekt: Mats Bergman, tel 08-608 47 63, mats.bergman@sh.se
Programsamordnare för miljö- och utvecklingsprogrammet: Patrik Dinnetz, tel 08-608 45 12, patrik.dinnetz@sh.se
Biträdande personalchef Tomas Rothstein, tel 08-608 41 48, tomas.rothstein@sh.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Vi kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

Välkommen med din ansökan.


Företag

Södertörns högskola

Platser

Stockholm
Stockholms län
Sverige

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-05-12


Sök tjänstenFöretag

Södertörns högskola

Platser

Stockholm
Stockholms län
Sverige

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-05-12


Sök tjänsten