Klinikkveterinærer innen produksjonsdyrmedisin – ref.nr. 17/01858

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.
Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Klinikkveterinærer innen produksjonsdyrmedisin – ref.nr. 17/01858

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin er det ledig 2 midlertidige 100% stillinger som klinikkveterinærer innen produksjonsdyrmedisin med varighet 1 -ett- år med mulighet for forlengelse.

Institutt for Produksjonsdyrmedisin har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte. De 3 seksjonene ved Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr og hest, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris. Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer. Stillingene som klinikkveterinær er plassert ved Campus Adamstuen, Oslo. Instituttet er vedtatt flyttet til Ås når nye bygg står klare der høsten 2020. Mer informasjon finnes på www.nmbu.no

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk produksjonsdyrpraksis med feltundervisning av veterinærstudenter i Ambulatorisk klinikk
 • Klinisk arbeid og undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter på Stasjonærklinikken og avdeling for reproduksjon
 • Frivillig deltakelse i ambulatorisk klinikks vaktordning for natt og helg.

Kvalifikasjonskrav for stillingen
Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk eksamen med norsk autorisasjon. Kandidater som fullfører i juni 2017 kan også søke.
 • Erfaring fra klinisk stordyrpraksis
 • Bestått inseminasjonskurs og erfaring med inseminasjon av ku
 • Interesse for problemstillinger knyttet til produksjonsdyrpraksis og produksjonsdyrmedisin

Andre krav:

 • Gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Det er ønskelig med:

 • Pedagogisk erfaring
 • Interesse for vitenskapelig arbeid

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Pedagogiske evner
 • Fleksibilitet
 • Positiv holdning og løsningsorientert innstilling

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Betenkning
Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingene. Betenkning fås ved å kontakte seksjonsleder Marit Nesje (Besetningstjenester) på e-postadresse: marit.nesje@nmbu.no eller seksjonsleder Anette Krogenæs (Stasjonærklinikken/reproduksjon) på e-postadresse anette.krogenæs@nmbu.no

Lønnsvilkår
Stillingene er avlønnet i stillingskode 1308 Klinikkveterinær ltr 47- 67

Nærmere opplysning
Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Marit Nesje (marit.nesje@nmbu.no eller telefon 67232166/ 90855634) eller seksjonsleder Anette Krogenæs (anette.krogenæs@nmbu.no eller telefon 67232149/ 92235534)

Sende søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist: 14.05.2017

Sentrale arbeider
Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/01858 til NMBU, Institutt for Produksjonsdyrmedisin postboks 8146 dep, 0033 Oslo, innen 14.05.2017.

Attester/vitnemål
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn eller kulturell bakgrunn.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Oslo
Norge

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-05-14


Sök tjänstenFöretag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Oslo
Norge

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-05-14


Sök tjänsten