Föreståndare vid SCAS

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) rekryterar ny föreståndare. Vi söker en framstående forskare med utpräglad förmåga och intresse för att bygga vetenskapliga samarbeten. Anställningen som föreståndare vid SCAS sker tills vidare för en period upp till högst sex år, som kan förnyas. Tillträde sker enligt överenskommelse, senast sommaren 2018.

SCAS är ett institut för avancerade studier. Forskning bedrivs främst inom samhällsvetenskap och humaniora, men för närvarande vidgas verksamheten genom ett program med naturvetenskaplig inriktning. Kollegiet ger, som en nationell forskningsinrättning med Uppsala universitet som värduniversitet (SFS 1995:1079), goda möjligheter att arbeta strategiskt med centrala forskningsfrågor.

SCAS leds av en styrelse med representanter från sex svenska lärosäten. Kollegiet har en akademisk senat med för närvarande sju internationella forskare som ledamöter.

Verksamheten vid SCAS presenteras på www.swedishcollegium.se. Ett centralt inslag är gästforskarprogrammen. Ett drygt trettiotal framstående utländska och svenska forskare vistas vid kollegiet under ett läsår eller en termin. SCAS erbjuder en miljö som för gästforskarna medger koncentration på den egna forskningsuppgiften men som också främjar samtal över disciplin-, nations-, och generationsgränser. Den veten­skapliga verksamheten har framför allt engelska som arbetsspråk. Den administrativa verksamheten sköts i huvudsak på svenska men till betydande del även på engelska.

SCAS har kontakter med vetenskapliga institutioner och stiftelser världen runt och har under de senaste åren genomgått en expansion. Kollegiets verksamhet bedrivs i Uppsala i Linneanum och Prefektvillan i Botaniska trädgården samt i närbelägna Villa Therese Andersson. SCAS ingår i kretsen av nio världsledande institut för avancerade studier (SIAS).

Föreståndarens uppdrag
Föreståndaren ansvarar för utvecklingen av den vetenskapliga och administrativa verksamheten vid kollegiet samt planerar och leder vetenskapliga seminarier och symposier. Anställningen som föreståndare för SCAS medger utrymme för att bedriva egen forskning.

Arbetsuppgifterna innefattar att säkerställa en vital vetenskaplig miljö och en god social miljö för gästforskare från hela världen. Planering och organisering av urval till gästforskarprogram och andra vetenskapliga program ska syfta till att SCAS ska befästa sin ställning ett av de ledande instituten i sitt slag i världen. Föreståndaren ska också, tillsammans med styrelsen, utveckla kollegiets kontakter med svensk forskning.

Arbetsuppgifterna innefattar också fortlöpande kontakter med de råd, stiftelser och fonder som bidrar med finansiering av kollegiets gästforskarprogram och övriga vetenskapliga program.

För närvarande har föreståndaren ett särskilt ansvar för det nationella programmet Pro Futura för unga forskare, som SCAS bedriver i samverkan med och genom finansiering av Riksbankens Jubileumsfond, samt för det program med naturvetenskaplig inriktning som finansieras av Knut Alice Wallenbergs Stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Till stöd i genomförandet av den vetenskapliga verksamheten finns administrativ personal bestående av sju anställda för vilka föreståndaren har personalansvar.

Föreståndarens profil
Den vi söker ska vara professor och akademisk ledare, ha integritet och vara högt ansedd inom sitt eget ämnesområde och samtidigt ha överblick över, intresse för och förtrogenhet med vetenskaplig verksamhet inom ett bredare fält. Meriterande är erfarenhet att ha verkat vid internationellt ledande institut för avancerade studier eller vid andra liknande vetenskapliga inrättningar.

Du bör ha dokumenterad:

  • erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom forskning samt planering och genomförande av vetenskapliga program med deltagande av forskare från olika discipliner och/eller länder,
  • förmåga att samarbeta med, utveckla och vidmakthålla relationer till olika typer av intressenter, inklusive forskningsfinansiärer,
  • förmåga att verka i en engelskspråkig forskningsmiljö samt att förhandla med företrädare för såväl svenska som utländska forskningsråd, fonder, stiftelser och institut för avancerade studier,
  • erfarenhet av chefs- och ledarskap med personal- och budgetansvar från vetenskaplig eller kunskapsbaserad verksamhet samt erfarenhet av ledningsansvar för forskningsmiljö eller forskningsprogram.

Vid rekryteringen kommer vikt att läggas vid personliga egenskaper samt den sociala och kommunikativa förmåga som fodras för att utföra arbetsuppgifterna väl.

Information om anställningen lämnas av Ordförande för SCAS styrelse, professor Anders Malmberg, Anders.Malmberg@uu.se, tel: 0704-250 175.

Fackliga företrädare är Per Sundman, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80, Susanne Borén Andersson, TCO/ST, tel. 018-471 19 96 samt Ellena Papaioannou, SEKO, tel. 018-471 33 15.

I denna rekrytering undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Välkommen med din ansökan, skriven på engelska, senast den 18 september 2017. UFV-PA 2017/ 2345. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.Företag

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-09-18


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Principal for Swedish Collegium for Advanced Study

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2017-06-27Företag

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-09-18


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig