Kommunikasjonsrådgiver - ref.no 17/03087

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.
Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

NMBU søker etter en dyktig kommunikasjonsrådgiver som skal jobbe tett med vår rektor og våre to prorektorer. Vi ser etter en samfunnsengasjert person med politisk forståelse og gode digitale kunnskaper som kan levere med høy kvalitet under tidspress.

Stillingen er plassert i Kommunikasjonsavdelingen, og er en 100% prosjektstilling for rektorperioden 2017-2021.

Arbeidsoppgaver:
• Skrive talegrunnlag for rektor og prorektorene
• Organisere arbeidet med rektors taler i tett samarbeid med fagavdelingene
• Utarbeide presentasjonsmateriell
• Skrive debattinnlegg og kronikker
• Håndtere og gi råd om mediehenvendelser
• Bistå rektor i forberedelse og gjennomføring av eksterne møter, arrangementer og reiser
• Lage korte filmer eller på andre måter visualisere budskap fra rektors reiser og taler til sosiale medier/andre medier
• Utføre andre løpende kommunikasjonsoppgaver
• Inngå i Kommunikasjonsavdelingens pressevaktordning

Kvalifikasjonskrav for stillingen
Vi er på jakt etter en initiativrik og kreativ medarbeider som evner å fortelle den gode historien.

Det kreves:
• Faglig relevant master- eller bachelorgrad på universitets- eller høyskolenivå, gjerne innen kommunikasjon, journalis-tikk eller retorikk. Særlig relevant arbeidserfaring kan i en-kelte tilfeller erstatte kravet til utdanning.
• Arbeidserfaring fra kommunikasjonsarbeid, fortrinnsvis fra arbeidsoppgaver som ligger til denne stillingen.
• Erfaring med å lage presentasjoner, gjerne også ved hjelp av film og infografikk.
• Oppdaterte kunnskaper om digitale og sosiale medier og erfaring fra å bruke disse i strategisk kommunikasjon.
• Interesse for og forståelse for politikk, spesielt forsknings- og utdanningspolitikk.
• Svært god skriftlig formuleringsevne på både norsk og engelsk. Det er en fordel om du behersker både bokmål og nynorsk.

Personlige egenskaper/egnethet
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Rette vedkommende:
• er løsningsorientert og kreativ
• er samfunnsengasjert
• har gode samarbeidsevner
• har stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere mange baller i lufta samtidig
• har gjennomføringsevne og integritet
• er strukturert

NMBU tilbyr:
• Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
• Utfordrende arbeidsoppgaver
• Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
• Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår
Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 480.900 – tom. 577.400, avhengig av kvalifikasjoner. (LO ltr. 56-66). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysning
Nærmere opplysninger ved kommunikasjons- og markedsdirektør Monica Hammervold på mob. 90 13 11 70, eller rektor Mari Sundli Tveit på mob. 934 29 699

Sende søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist: 6. august 2017.

Attester/vitnemål
Søkere som innkalles til intervju må ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-08-06


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Forsker innen cellebiologi - Ref. No 17/02987

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norge Publicerad: 2017-07-11

Avdelingsingeniør innen cellebiologi - ref.no 17/02988

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norge Publicerad: 2017-07-11

Lærlingplasser ved NMBU - ref.nr 17/00892

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norge Publicerad: 2017-06-20

Stipendiat innen virologi – ref.nr. 17/01941

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2017-06-13

Stipendiat innen Molekylær mikrobiologi/cellebiologi - ref.no 17/02986

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norge Publicerad: 2017-07-11

Førsteamanuensis innen industriell økonomi - ref.nr 17/01961

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norge Publicerad: 2017-07-04

Personalrådgiver - Ref.no 17/02943

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norge Publicerad: 2017-07-11

Klinikkveterinær innen produksjonsdyrmedisin – ref.nr. 17/01858 (ny utlysning)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2017-07-11

Postdoktor innen utdanning for bærekraftig utvikling – ref.nr. 17/01882

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norge Publicerad: 2017-06-01

Postdoktor innen fiskehelse/miljøtoksikologi - Ref.nr. 17/02596

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2017-07-04


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-08-06


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig