Postdoktor innen utdanning for bærekraftig utvikling – ref.nr. 17/01882

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.
Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Postdoktor innen utdanning for bærekraftig utvikling – ref.nr. 17/01882

Fakultet for realfag og teknologi ved universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) har ledig stilling som postdoktor innen fagområdet «utdanning for bærekraftig utvikling» (UBU) med varighet 2 år.

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det 130 ansatte, vel 60 doktorgradsstudenter og 1100 studenter, hovedsakelig på 5-årige masterstudier i teknologi (sivilingeniør), lektor utdanning i realfag og Praktisk-pedagogisk utdanning. Fakultet for realfag og teknologi er organisert i seksjoner; Realfag, Anvendte matematiske fag, Bygg- og miljøteknikk, Maskin, prosess og produktutvikling, Geomatikk, og Læring og lærerutdanning. Arbeidssted er på Ås.

Seksjon for Læring og Lærerutdanning (SLL) har 16 ansatte i vitenskapelige stillinger samt 6 PhD studenter. Seksjonen holder til i hyggelige lokaler på Campus Ås.

Prosjekt
Postdoktoren vil være tilknyttet prosjektet «UBU i praksis» ved SLL. Prosjektet er et samarbeid med fire videregående skoler i nærområdet som ønsker å utvikle en helhetlig utdanning for bærekraftig utvikling. Utvikling av elever og læreres handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling vil stå sentralt i dette prosjektet. Postdoktoren vil ha sin forskning knyttet til dette prosjektet. Prosjektet ledes av Astrid Sinnes ved SLL.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i den praksisnære forskningen på UBU ved disse skolene.
 • Bidra inn i organiseringen av «UBU i praksis».
 • Publisere vitenskapelige artikler knyttet til prosjektet «UBU i praksis».

Kvalifikasjonskrav for stillingen
Tilsetting i postdoktorstilling har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige førstestillinger. Det kreves oppnådd doktorgrad for tilsetting. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling.

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • PhD innen feltet naturfagdidaktikk eller utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kunnskap om feltet «utdanning for bærekraftig utvikling» (UBU).
 • Dokumenterte formidlingsevner på skandinavisk/engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra videregående skole og/eller lærerutdanning
 • Nettverk innen feltet «utdanning for bærekraftig utvikling» (UBU)
 • Erfaring fra praksis nær forskning

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (eller andre skandinaviske språk)
 • Kreativitet og selvstendighet
 • Erfaring med og vilje til å arbeide i team med mennesker med ulik kompetanse
 • Engasjement og glød for praksis nær forskning innen utdanning
 • Fleksibilitet og vilje til å bidra i organiseringen av prosjektet

Betenkning
Det er utarbeidet betenkning for stillingen. Betenkningen kan fås tilsendt ved henvendelse til astrid.sinnes@nmbu.no

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Hyggelige lokaler ved Campus Ås
 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår
Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 (ltr.57-67), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen

Nærmere opplysning
Nærmere opplysninger ved førsteamanuensis Astrid T. Sinnes, tlf: +47 90064851, e-post: astrid.sinnes@nmbu.no

Sende søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist: 15.10.2017

Sentrale arbeider
Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.
Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/01882 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 15.10.2017.

Attester/vitnemål
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-10-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Klinikkveterinær innen produksjonsdyrmedisin – ref.nr. 17/01858 (ny utlysning)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2017-08-14

Postdoktor innen biostatistikk – ref.nr. 17/03105

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norge Publicerad: 2017-08-21

Førsteamanuensis innen industriell økonomi - ref.nr 17/01961

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norge Publicerad: 2017-07-04


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-10-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig