Førsteamanuensis/førstelektor i familieterapi og systemisk praksis

VID er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Høgskolen vil, etter sammenslåing med Høyskolen Diakonova fra 02.01.2018, ha ca 4000 studenter, 400 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes.

Førsteamanuensis/førstelektor i familieterapi og systemisk praksis

Ved Fakultet for sosialfag, programområde familieterapi og systemisk praksis, Oslo er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i familieterapi og systemisk praksis fra 1.8.18.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Fakultet for sosialfag har ca. 800 studenter og ca. 37 årsverk som tilbyr videreutdanning og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis og bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid. I tillegg har fakultet flere videreutdanninger.

Arbeids- og ansvarsområder

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområder og vil ha ansvar for:

 • Undervisning, veiledning på praksis og masteroppgaver, eksamensarbeid
 • Utvikling av faglig innhold og utdanningsprogram.
 • Administrasjon, emneansvar, drift av klasser
 • Forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Oppnådd doktorgrad, tilkjent førstelektorkompetanse eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner
 • Utdanning innen systemisk familieterapi /systemisk praksis eller tilsvarende på master nivå
 • Relevant praksis. Erfaring med systemisk praksis og terapi med enkeltpersoner, barn, unge, par eller familier
 • Dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 10 studiepoeng. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik universitets og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av tre år.
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk

Det er ønskelig med:

 • Søkere som liker å motivere, inspirere og samarbeide med studenter
 • Søkere med god kommunikasjons- og samarbeidskompetanse i team
 • Erfaring med undervisning og veiledning

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Personlig egnethet ses sammen med formalkompetanse
 • Relevant erfaring og kompetanse innenfor det systemiske fagfeltet
 • God formidlingsevne

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi kan tilby

 • Mulighet for faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Høgskolen er en IA bedrift
 • Medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Innsendelse av søknad

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • Søknad med CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste over alle søkerens publiserte/vitenskapelige arbeider
 • Inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved høgskolen. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist 4.desember 2017

Tiltredelse: 1. august 2018 eller etter avtale

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester og tre referanser. Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Nærmere opplysninger om stillingene ved henvendelse til
studieleder Randi Bagge, e-post randi.bagge@vid.no eller tel 22 45 18 49 eller
dekan Elisabeth Brodtkorb, e-post elisabeth.brodtkorb@vid.no eller tel 22 45 19 64.


Företag

VID vitenskapelige høgskole

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-12-04


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Førsteamanuensis/førstelektor i sosialt arbeid

VID vitenskapelige høgskole
Oslo (Norge) Publicerad: 2017-11-14


Företag

VID vitenskapelige høgskole

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-12-04


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig