Universitetslektor i ekonomisk historia

Ref.nr SU FV-1650-19

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2019-06-03.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ekonomisk historia. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom två distinkta men nära samverkande discipliner, ekonomisk historia och internationella relationer. Det avspeglas i en ambition att studera grundläggande samhälleliga processer i ett längre perspektiv. Det kan gälla det internationella systemets formering och utveckling, europeisk integration, makt och resursfördelning på olika nivåer, globalt, lokalt och även inom familjen.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning, undervisning och handledning på olika nivåer. I arbetsuppgifterna ingår tidsbegränsat ledningsuppdrag som prefekt vid institutionen under minst 3 år med möjlighet till förlängning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia, internationella relationer, statsvetenskap, historia, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs erfarenhet av chefskap, helst akademiskt chefskap, samt god administrativ förmåga.

Innehavaren ska ha sådana färdigheter i svenska som krävs för samarbete inom institution, fakultet, universitet och samhället i stort i enlighet med beskrivningen ovan av huvudsakliga arbetsuppgifter.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda verksamhet inom universitet och högskola. I detta ska ingå att ha god kännedom om regelverk relevant för universitet och högskola, god förmåga att hantera ansvar, personal, ekonomi och arbetsmiljö samt god kommunikativ kompetens.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen.

Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är

  • Chefsutbildning för akademiska ledare
  • Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
  • genomgången forskarhandledarutbildning
  • erfarenhet av handledning på forskarnivå.

Övriga upplysningar
Institutionen önskar ett snabbt tillträde. Sökande ombeds ange möjligt tillträdesdatum i ansökan.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Eva Persson, tfn 08-16 31 06, eva.persson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-06-03


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Senior Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Studieadministratör i nederländska och tyska (tidsbegränsad anställning)

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-14

Postdoktor i Astronomi, Modellering och observationer av kilonovor

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-07

Lars Hiertas professur i statsvetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-16

Universitetslektor i offentlig rätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-14


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-06-03


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig