Forskningsingenjör i Sakernas Internet

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som anställd på KTH har du möjlighet att delta vid workshops, i projekt och i andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Som anställd i projektet kommer över sommaren att arbeta med att adressera det viktiga glappet mellan Sakernas internet (Internet of things, IoT) och Smart Grids. Du kommer ha i uppdrag att att stödja utforskning av effektiva maskininlärningsalgoritmer över nätverk för Smart Grids. Projektet är en del av ett MATCH-IT projekt https://www.match-project.eu/ .

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom Elektroteknik och datavetenskap. Specialisering inom avancerad maskininlärning tillsammans med baskunskap av nätverksteori är en merit.

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

* CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.

* Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.

* Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

* Kontaktinformation till två referenspersoner.

Tidsbegränsad anställning till två månader med möjlighet till förlängning om högst två år.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund .

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här .

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2019-2463
Publicerat: 2019-10-01
Sista ansökningsdag: 2019-10-22


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorand inom cell-baserade biomedicinska mikro- och nanosystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-12

Doktorand inom astrofysik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-12

Doktorand inom nätverkssystem med fokus på programmerbara nätverk

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-12

Doktorander (licenciat) inom Tidskritiska nätverksbaserade system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-12

Ekonomihandläggare/systemförvaltare Agresso

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-11

Postdoktor i IT-säkerhet: hotmodellering och attacksimulering

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-02

Forskningsingenjör inom proteinselektion

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-23

Postdoktor inom Tillämpad fysikalisk kemi

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-07

Postdoc in Earth Observation Big Data Analytics and Deep Learning

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-04

Forskningsingenjör på 50% i datavetenskap för hållbarhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-09-27