Ibruktagelseskoordinator og forsker innen mikrobiologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen trenger en flink og ansvarsfull forsker til administrative oppgaver knyttet til etablering av laboratoriedrift i moderne lokaler på Campus Ås. Stillingen er en midlertidig heltidsstilling med varighet 2020-2022. Det er ønske om snarlig tiltredelse.

Stillingen er knyttet til oppgaver i forbindelse med flytting av Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen flytter til Ås sommeren 2020, og vi søker en ansvarlig person til opplæring av ansatte i nye systemer og nye rutiner som følger med nye lokaler. Den som ansettes vil få stort ansvar og være en av flere med særlig ansvar for at etableringen av nytt utstyr og nye elektroniske systemer blir vellykket. Arbeidsoppgavene vil være varierte.

Arbeidsoppgaver

Den ansatte skal

 • Følge opp anskaffelse av elektronisk labjournal-system og elektronisk fryserarkivsystem, samt ha ansvar for og å gjennomføre opplæring av ansatte i bruk av dette
 • Ha ansvar for og å gjennomføre opplæring i bruk av utstyr og lokaler i infeksjonsfløyen på enhetens nye bygg på Ås
 • Delta på faglig aktivitet i relevant faggruppe innen feltet, inkludert forskningsoppgaver

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Doktorgrad innen mikrobiologi
 • Laboratorieerfaring fra mikrobiologisk laboratorium
 • Erfaring fra elektronisk labjournal-system og/eller fryserarkiv
 • Erfaring med opplæring
 • God beherskelse av norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring fra en virksomhet i flytting
 • Erfaring fra anskaffelsesprosesser
 • Gode datakunnskaper
 • Gode pedagogiske evner

Du må ha/være:

 • Løsningsorientert
 • Pedagogisk
 • Strukturert
 • Selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 Forsker, lønnsramme 24 (ltr. 61-70) (NOK 542 400 - 640 200), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved instituttleder Trine L'Abee-Lund, tlf: +47 67 23 22 17, e-post: trine.labee-lund@nmbu.no

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 24.10.19.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet. MERK: utgår dersom unntak fra sakkyndig vurdering.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/03872 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Postboks 369 sentrum, NO-0102 Oslo innen 24.10.2019.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) består av tre fagseksjoner; seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi med til sammen ca. 90 ansatte.

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Lærlingplasser ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-04-02

Avdelingsingeniør/overingeniør – Molekylærgenetikk/genomanalyse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-10-11

Stipendiat innen anatomi og patologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2019-09-18

Rådgiver innen studieveiledning og -administrasjon

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-10-09

Selvstendig økonomi kontroller

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2019-10-01

Førsteamanuensis/førstelektor innen husdyrreproduksjon

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2019-09-27

Førsteamanuensis i miljøfysikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-10-01

Fagleder(e) innen renhold

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-10-09