Stipendiat innen dyrevelferd hos storfe

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, er det ledig stilling som stipendiat i dyrevelferd i melkekubesetninger. Stillingen har varighet på fire år og er finansiert over Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), og næringsaktørene Tine og Animalia. 25% av arbeidstiden er satt av til undervisning av veterinærstudenter.

Den som ansettes vil delta i prosjektet med tittelen; "WelCow - Bedring av dyrevelferden i melkekubesetninger gjennom optimalisering av velferdsregistreringer for kontinuerlig bruk av bonden selv". Arbeidet vil ha fokus mot forskning innen dyrevelferd inkludert feltarbeid, intervjuteknikk, statistiske analysemetoder og publisering av forskningsresultater. Stipendiaten vil bli ansatt ved Seksjon for ambulatorisk klinikk og besetningsmedisin. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med bl.a. Tine, Animalia og Norges bondelag.

Kandidaten må påregne en del reisevirksomhet i Norge og i andre deler av Europa i forbindelse med opplæring, datainnsamling og feltarbeid. Opphold hos samarbeidspartnere i inn- og utland må også påregnes.

Stipendiaten skal i samarbeid med andre forskere jobbe med prosjektets hovedmål, som er å vurdere dyrevelferd i melkekubesetninger ved hjelp av en anerkjent dyrevelferdsprotokoll. Data fra feltarbeidet vil benyttes til å validere og optimalisere en eksisterende norsk dyrevelferdsindikator. I tillegg har prosjektet som mål å studere arbeidstilfredshet hos bonden, samt forholdet mellom arbeidstilfredshet og fokus på dyrevelferd. Det er også en målsetning at stipendiaten skal bli godkjent som Welfare Quality -registrator.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal ha som oppgave å:

 • Registrere dyrevelferden i melkekubesetninger
 • Validere og optimalisere en dyrevelferdsindikator
 • Intervjue gårdbrukere om deres arbeidssituasjon
 • Kvantitativ og kvalitativ analyse av innsamlede data

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode norsk og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen for det aktuelle ph.d. programmet.

Kvalifikasjonskrav

Faglige:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet
 • Førerkort klasse B
 • Gode språkferdigheter, skriftlig og muntlig, på engelsk og et skandinavisk språk
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Motivert for å jobbe med store datamengder

Følgende vil bli vektlagt:

 • Interesse for dyrevelferd
 • Klinisk erfaring generelt og med storfe spesielt
 • Interesse for forskning
 • Interesse for epidemiologi og databehandling

Ønskede personlige egenskaper:

 • Motivasjon for en karriere innen forskning og undervisning på fagområdet
 • Ønske om å bedre dyrevelferden i melkekubesetninger
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Initiativrik
 • Evne til å arbeide effektivt og systematisk
 • Gode evner til å prioritere, forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Oppstart: august /september 2020
Sted: Veterinærhøgskolen på Ås, NMBU.

Nærmere opplysninger ved førsteamanuensis Camilla Kielland, tlf. +47 67 23 21 61, e-post: camilla.kielland@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 14.04.2020

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/ 01192 til NMBU, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består i dag av instituttene for prekliniske fag og patologi, parakliniske fag, produksjonsdyrmedisin og sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.

Prosjekt WelCow er knyttet til Seksjon for Ambulatorisk klinikk og besetningsmedisin ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin. Vi har et godt, inkluderende og sosialt arbeidsmiljø.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Lærlingplasser ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2019-04-02

Førsteamanuensis i veterinærmedisinsk fysiologi, vikariat

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-03-27

Postdoktor – veterinærmedisinsk patologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-03-02

Stipendiat innen folkehelsevitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-28

Professor innen etologi – adferdsbiologi – 20% stilling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-03-25

Stipendiat innen mattoksikologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-03-24

Webkonsulent, digitale kanaler

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-03-11

Stipendiat innen fjørfehelse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-06

Førsteamanuensis i folkehelsevitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-03-30

Ingeniør innen plantevitenskap/Engineer within plant science

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-03-19