Controller/prosjektøkonom

Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Spennende mulighet for fast stilling ved vakre Ås Campus i internasjonalt miljø og med mulighet for spesialisering innen statens regelverk for eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for Landskap og samfunn.

Økonomiteamet i administrasjonen består av seks medarbeidere med oppgaver innen regnskap, lønn og controlling, og har et godt miljø med utfordrende arbeidsoppgaver.

Som en av fire controllere vil du få ansvar for oppfølging av prosjekter og mulighet til å spesialisere deg innen regelverk som vedrører forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet underordnet Reglement- og bestemmelser om økonomistyring i staten. Det er også muligheter for faglig spesialisering innen rapporteringskrav for ulike finansieringskilder. De største finansieringskildene er Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Deltagelse på kurs i regi av NFR og andre muligheter for kompetanseutvikling oppfordres.

Prosjektene er i hovedsak innenfor forskning og undervisning, men kan også være knyttet til andre oppdrag innen utdannings- og opplæringssektoren.

Som controller vil du ha daglig kontakt med prosjektledere (forskere) og bistå med budsjettering, regnskap/økonomistyring, og rapportering. I tillegg er eksterne prosjekter et viktig element i finansieringen av universitet- og høyskolesektoren, og økonomienheten har en viktig rolle i å støtte fakultetsledelsen med relevant styringsinformasjon knyttet til eksisterende og planlagte prosjekter.

NMBU har i dag en rekke interne forbedringsprosesser innen økonomi og prosjektstyring i tråd med ønske om å levere brukerrettede og digitale tjenester. Det er mulighet for å delta i disse og bidra til utvikling av stillingens rolle og arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjettering, rapportering og løpende økonomioppfølging av prosjekter fra søknad/oppstart, i driftsfase og til avslutning
 • Jevnlig oppfølging mot kontrakter og budsjett, herunder inngående og utgående fakturabehandling
 • Bidra til å utvikle rutiner for budsjettering og rapportering av prosjektrelaterte aktiviteter
 • Utarbeide økonomiske analyser og prognoser
 • Mulighet til å delta i interne prosjekter knyttet til prosessforbedring og økt digitalisering av økonomiområdet
 • Andre oppgaver knyttet til prosjektadministrasjon samt driftsøkonomi kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Kvalifikasjonskrav:

 • For tilsetting i kode 1363 Seniorkonsulent kreves det utdanning fra universitet eller høgskole innen økonomi/administrasjon (minimum bachelor-nivå eller tilsvarende). Annen dokumentert relevant realkompetanse vil bli vektlagt ved utvelgelsen og kan erstatte utdanningskravet.
 • For tilsetting i kode 1434 Rådgiver kreves det utdanning fra universitets- eller høgskole innen økonomi/administrasjon, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå). Det kreves videre relevant praksis, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Det kreves at du behersker norsk flytende skriftlig og muntlig, og at du har gode engelskkunnskaper

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Relevant arbeidserfaring
 • Kunnskap om regnskap

Du må:

 • Ha god forståelse for tall og økonomi
 • Ha kunnskap om og erfaring med bruk av Excel
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ha gode samarbeidsevner og like å arbeide i team
 • Være strukturert og ryddig
 • Være fleksibel, motivert og serviceinnstilt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1363 Seniorkonsulent, ltr. 49-67 (NOK 442.300 – 605.500) eller 1434 Rådgiver, ltr 51-67 (NOK 456.400 – 605.500), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved administrasjonssjef Hege Thømt, tlf: +47 926 765 67, e-post: hege.elisabeth.thomt@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden.

Søknadsfrist: 11.06.2020

Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Ved et eventuelt intervju, forventes det at originaler av vitnemål og attester medbringes.

Om Fakultet for landskap og samfunn

Fakultet for landskap and samfunn har 1300 studenter og 180 ansatte. Fakultetet består av instituttene by- og regionplanlegging, eiendom og juss, folkehelse, internasjonale miljø- og utviklingsstudier og landskapsarkitektur.

Stillingen inngår i fakultetets administrasjon, bestående av 23 medarbeidere som utfører tjenester innen utdannings- og forskningsadministrasjon, kommunikasjon, økonomi, personalforvaltning og andre støttefunksjoner. Økonomiteamet har 6 medarbeidere med oppgaver innen lønn, regnskap og controlling.

NMBU er Norges mest internasjonale universitet. NMBU har studier og forsking som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Rådgiver/seniorrådgiver Læringssenteret

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-20

Ingeniør/Avdelingsingeniør Norges landskapslaboratorium

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-12

Førstekonsulent/rådgiver innen personal og administrasjon

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-05-29

Førstekonsulent/rådgiver innen økonomi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-05-18

Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-04

Postdoktor innen reproduksjonsbioteknologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-05-29

Overingeniør innen matmikrobiologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-05-27

Universitetslektor II innen landbrukspolitikk og bioøkonomi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-28

Ph.d.-stilling innen bioteknologi og embryo transfer på gris

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Rogaland (Norge) Publicerad: 2020-05-18

Avdelingsingeniør/overingeniør i fagområdet landskapsingeniør

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-13


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig