KTH söker skolchef till skolan för elektroteknik och datavetenskap

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) är en av fem skolor vid KTH. Vår verksamhet omfattar forskning, utbildning och samverkan inom elektroteknik, datavetenskap samt informations- och kommunikationsteknik. Skolan bedriver världsledande forskning vilket bidragit till att KTH tillhör de högst rankade universiteten i världen inom skolans ämnesområden. Skolan har ca 1000 anställda samt ansvarar för utbildningsprogram med över 5000 studenter. Skolan består av fyra institutioner (Datavetenskap, Elektroteknik, Människocentrerad teknik samt Intelligenta system). Verksamheten bedrivs idag vid KTH:s campus på Vallhallavägen respektive Kista.

Läs mer om EECS-skolan: https://www.kth.se/eecs , https://www.facebook.com/ktheecs

Beskrivning av uppdraget

Som skolchef för KTH:s största skola avseende både personal och budget leder du verksamheten och bidrar till utvecklingen av skolans och KTH:s forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Skolan bedriver både grundforskning och tillämpad forskning som möter samhällsproblem och utmaningar. Som skolchef får du möjlighet att arbeta långsiktigt, med våra populära och heta ämnesområden inom forskning och i samhället och sätter agendan för dessa områden i Sverige och internationellt. Du är med och utformar framtidens tekniska utbildningar som skapar framtidens ingenjörer och forskare. KTH är en internationell organisation med stor mångfald och över 100 nationaliteter.

Uppdraget består av såväl operativt som strategiskt arbete. Du ansvarar för rekrytering av nya medarbetare, skolans samtliga utbildningsprogram, du arbetar med utvecklings- och verksamhetsplanering samt att du bidrar till KTH i stort genom deltagande i såväl ledningsgrupper som tvärvetenskapligt över skolgränserna.

Skolchefen har budgetansvar för skolans finansiella resurser om 1,1 Mdr. Som stöd har skolchefen två vice skolchefer med särskilda ansvarsområden. Skolchefen ansvarar vidare för skolans verksamhetsstöd som leds av skolans administrativa chef som rapporterar direkt till skolchefen. Vidare har skolchefen ett nära samarbete med administrationen vid KTH:s gemensamma verksamhetsstöd, skolans olika organ samt KTH:s andra skolchefer som agerar bollplank i olika frågor. Skolans arbete karakteriseras av enhetliga processer, professionalitet, högt i tak samt en inkluderande arbetsmiljö. Skolan samarbetar med viktiga strategiska partners inom näringslivet, regioner och myndigheter samt har många kontakter med utländska universitet.

Utmaningar och möjligheter i rollen är bl.a. att fortsätta genomföra utvecklings- och förändringsarbete kring skolans grundutbildning samt att strategiskt arbeta med skolans kompetensförsörjning och rekrytering av studenter. Vidare att bidra till KTH:s viktiga fokusområden som hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och digitalisering.

Du rapporterar direkt till rektor och ingår bl.a. i rektors strategiska råd samt i skolchefsrådet. Två till tre resor utomlands per år ingår i uppdraget.

Uppdraget som skolchef är fyra år med möjlig förlängning ytterligare fyra år. Grunden för förordnandet kommer vara en anställning vid KTH. Möjlighet finns till egen forskning upp till 20 % av arbetstiden. Vi välkomnar ansökningar från såväl externa sökande som medarbetare på KTH.

Behörighet

För uppdraget som skolchef krävs behörighet som professor, lektor eller motsvarande. Det krävs också att du väl behärskar det svenska och engelska språket, då båda språken krävs i det dagliga arbetet. Myndighetsspråket är svenska.

Bedömningsgrunder

 • erfarenhet som ledare att framgångsrikt ha lett och strategiskt utvecklat större verksamhet,
 • bedrivit ledande verksamhet inom något av skolans ämnesområden,
 • erfarenhet av förändringsarbete,
 • förmåga att motivera, engagera och samverka med medarbetare och studenter,
 • förmåga att påverka och samverka med omgivande samhälle, universitet och näringsliv,
 • erfarenhet från forskningsmiljöer samt internationell erfarenhet,
 • erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, det innebär att du

 • som ledare är entusiasmerande och inlyssnande och tillsammans med dina kollegor definierar skolans mål och visioner,
 • är nyfiken och modig, du är dessutom en person som har en naturlig drivkraft av att vilja förändra och förbättra med uthållighet,
 • har förmåga att fatta och genomföra långsiktiga beslut med hög integritet,
 • har förmåga att delegera både ansvar och befogenheter samt följa upp,
 • visar ett diplomatiskt förhållningssätt och är en god kommunikatör och skapar transparens i organisationen.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt följande:

 • CV, max 3 sidor,
 • Motivationsbrev, max 3 sidor,
 • CV och motivationsbrev ska tillsammans tydligt innefatta information om hur du som sökande uppfyller bedömningsgrunderna för uppdraget.

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån kraven i annonsen när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

I denna rekryteringsprocess samarbetar KTH med Signpost AB. För frågor kring ansökningsförfarandet och intresseanmälan kontakta Signpost. Som universitet är KTH en statlig myndighet vilket innebär att dina ansökningshandlingar blir en offentlig handling så snart de registrerats i vårt rekryteringssystem.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund .

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här .

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Ort: Stockholm
Referensnummer: VP-2020-0239
Publicerat: 2020-08-25
Sista ansökningsdag: 2020-09-25


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorand inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-10

Postdoktor inom nätverkssäkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-23

Doktorand inom Strömningsmekaniska beräkningar för kompressibla flöden

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-10

Doktorand inom kunskapsplattformen Making Universities Matter

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-10

Doktorand (licentiat) i datadrivna smarta urban mobilitet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-10

Doktorand inom utsläpp av flera växthusgaser

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-10

Doktorand inom mekanisk modellering och karaktärisering av batterier

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-10

Doktorand inom trådlösa nätverk

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-10

Doktorand inom nanosensorer för avkodning av biomolekyler (t ex DNA)

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-10

Doktorand inom polymerteknologi

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-10


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig