Gartner, anleggsgartner eller landskapsingeniør til Norges landskapslaboratorium NMBU

Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn er det ledig en fast 100 % stilling som fagarbeider gartner, anleggsgartner eller landskapsingeniør.

Stillingen er tilknyttet oppgaver i Norges landskapslaboratorium. Landskapslaboratoriet er en utendørs arena for tverrfaglig forskning og undervisning.

Landskapslaboratoriet benytter hele universitetsparken som lab i et godt og utstrakt samarbeid med NMBUs parkavdeling.

Arbeidet er mangfoldig og byr på mange utfordrende og interessante arbeidsoppgaver, der alle har mulighet til å påvirke oppgavene som skal løses.

Arbeidsoppgaver

 • Drift av Landskapslaboratoriets grøntanlegg, forsøks- og undervisningsfelt, som bla. omfatter skjøtsel av åpne overvannsløsninger, grasareal, busker, trær stauder og sommerblomster.
 • Tilrettelegging for- og deltakelse i forskning og undervisning
 • IT-faglige oppgaver som arbeid med NMBUs kartsystem ArcGis,
 • Bidra med å videreutvikle nye metoder for drift og vedlikehold

Kompetanse

 • Landskapsingeniør eller fagutdanning gartner, anleggsgartner, eller tilsvarende. Realkompetanse kan erstatte krav til formell utdannelse
 • Erfaring med skjøtsel av grøntanlegg og god plantekjennskap vil bli vektlagt
 • Spesialisering innen grøntanleggsfaget, f..eks. trepleiekompetanse er en fordel
 • Førerkort kl. B
 • Erfaring med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • IT-kompetanse og bruk av digitale verktøy
 • Ha interesse for skjøtsel og utvikling av grønne uteanlegg i et miljø- og klimaperspektiv.

Det er ønskelig med

 • Maskinførerbevis

Personlige egenskaper/egnethet

 • Du trives i samspill med andre mennesker, har gode samarbeidsevner og kan jobbe både selvstendig og i team
 • Du er komfortabel med å ta ansvar for dine oppgaver og er løsningsorientert
 • Du ser muligheter og evner å virkeliggjøre ideer
 • Du er pålitelig, ryddig og nøyaktig
 • Du kommuniserer godt med andre mennesker og er positiv i møte med publikum, studenter, forskere og andre ansatte

Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk, samt ha engelske språkkunnskaper.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1275 ingeniør med lønnsramme 368 700 – 482 200 (ltr. 36-54) eller avdelingsingeniør i stillingskode 1085 med lønnsramme 404 400 – 507 400 (ltr. 43-57). Lønn avhengig av kvalifikasjoner.

For stilling som ingeniør kreves fagutdanning som gartner, anleggsgartner eller lignende. For stillingen som avdelingsingeniør kreves det minimum bachelor i landskapsingeniør, eller relevante biologiske og tekniske fag.

For stillingskode 1275 kan relevant erfaring erstatte utdanningskravet. For stillingskode 1085 kan relevant realkompetanse erstatte utdanningskravet.

Nærmere opplysninger ved instituttleder Tore Edvard Bergaust, tlf: +47 907 15 133 eller tore.edvard.bergaust@nmbu.no .

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Legg ved: Søknadsbrev, CV, vitnemål og eventuelle attester. Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknadsfrist: 15.01.2021.

Generelt gjelder at utdanningsdokumenter eller attester som er på et annet språk enn engelsk, norsk, dansk eller svensk, bør oversettes av offentlig godkjent translatør til et av de nevnte språkene.

Om Fakultet for landskap og samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Overingeniør innen økologi og naturforvaltning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-12-01

Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-04

Rådgiver innen opptak

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-11-30

Avdelingsingeniør innen veterinærmedisinsk patologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-11-20

Resepsjonist ved Dyresykehuset – smådyr

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-11-06

Avdelingsleder for Digital Eiendomsforvaltning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-12-01

Førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-10-28

Avdelingsingeniør/overingeniør innen veterinær parasittologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-11-20


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sök tjänsten

Maila annonsen till mig