121 jobb inom "Lektor"


Tenure Track position as Assistant Professor in Machine Learning

Umeå University
Umeå, Västerbottens län Publicerad: 2020-06-16

Klinisk handledare till kliniken för odontologisk röntgen

Karolinska Institutet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-06-16

Biträdande universitetslektor i maskininlärning

Umeå Universitet
Umeå, Västerbottens län Publicerad: 2020-06-16

1-4 Biträdande lektorer inom Epidemiologi eller Biostatistik

Karolinska Institutet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-06-16

Assistant professor on Experimental Diagnostics in Porous media

Eindhoven University of Technology (TU/e)
Holland (Nederländerna) Publicerad: 2020-06-16

Høyskolelektor i rettsvitenskap ved campus Bergen

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Publicerad: 2020-06-12

Biträdande lektor i medicinsk signalbehandling

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-06-12

Lektor i elektroteknik med inr. tillförlitliga mångkärniga inbyggda system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-06-11

Lektor i elektroteknik med inriktning mot hybrid halvledartillverkning

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-06-11