13 jobb inom "Djurvetenskap"


GRANTS FOR POSTDOCTORAL RESEARCH IN THE UNITED STATES

Fulbright
USA Publicerad: 2020-09-23

Post-doctoral Soil Biogeochemical Modeler Position

ETH Zurich
Zurich (Schweiz) Publicerad: 2020-09-18

Professor i växtproduktionsekologi med inriktning mot ogräsekologi och ogräsreglering

Sveriges lantbruksuniversitet - SLU
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2020-09-17

Professor in crop production ecology with specialization in weed ecology and management

Sveriges lantbruksuniversitet - SLU
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2020-09-17

PhD Disease ecology in agricultural crops

Wageningen University
Holland (Nederländerna) Publicerad: 2020-09-07

PhD lettuce breeding for vertical farms

Wageningen University
Holland (Nederländerna) Publicerad: 2020-09-07

PSI-FELLOW-III-3i / Postdoctoral Fellows (f/m/d)

The Paul Scherrer Institute PSI
Schweiz Publicerad: 2020-09-01

Professor in » Plant Cell Biology «

Technische Universität München (TUM)
München, Bayern (Tyskland) Publicerad: 2020-08-12